کیو آر سی تی

فروش مسکونی - کیو آر سی تی

 • افزودن به علاقه‌مندی 116 بازدید 1,575,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی 49 بازدید 1,501,500,000 تومان

  105 متری / محمدیه 18 / صفر

  3 هفته قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی 133 بازدید 1,387,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی 114 بازدید 1,650,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی 48 بازدید 1,573,000,000 تومان

  110 متری / محمدیه 18 / صفر

  3 هفته قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی 48 بازدید 1,320,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی 48 بازدید 1,514,000,000 تومان

  113 متری / محمدیه 18 / صفر

  3 هفته قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی 114 بازدید 1,725,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی 47 بازدید 1,580,000,000 تومان

  ۱۱۷ متری نقویه ۶

  3 هفته قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی 98 بازدید 1,980,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی 48 بازدید 1,386,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی 95 بازدید 2,175,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی 644 بازدید تماس بگیرید
 • افزودن به علاقه‌مندی 103 بازدید 2,720,000,000 تومان

  160 متری پرهام 6

  2 ماه قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی 48 بازدید 2,400,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی 111 بازدید 3,000,000,000 تومان

  170 متری معلم 14

  2 ماه قبل